Monday, 18/01/2021 - 07:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lạc

KHUNG BÀI GIẢNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2020-2021

KHUNG BÀI GIẢNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2020-2021

Điểm thi: Trường PT DTNT

 

TT

Môn

Lớp

Tiết
(PPCT)

Tên bài

Ghi chú

1

Ngữ Văn 9

AB

45

Đồng chí

 

 

 

 

46

Đồng chí (tiếp)

 

 

 

 

47

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 

 

Ngữ văn 8

AB

34

Ôn tập giữa kì

 

 

 

 

35.36

Kiểm tra giữa kì

 

 

 

 

37

Lập dàn ý  cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

 

 

 

 

38

Hai cây phong

 

 

 

 

39

Hai cây phong (tiếp)

 

 

 

 

40

Nói quá

 

 

Ngữ Văn 7

A

35

Chữa lỗi về quan hệ từ

 

 

 

 

36

Từ đồng nghĩa

 

 

 

ABC

37

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

 

 

 

 

38

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

 

 

 

 

39

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

 

 

 

AB

40

Từ trái nghĩa

 

 

Ngữ văn 6

6ABCD

36

Danh từ

 

 

 

 

37

Chỉ từ

 

 

 

 

38

Ngôi kể trong văn tự sự

 

 

 

 

39

Thứ tự kể trong văn tự sự

 

 

 

 

40

Trả bài kiểm tra giữa kì

 

 

 

 

41

Ếch ngồi đáy giếng

 

 

 

 

42

Thầy bói xem voi

 

 

 

 

43

Luyện tập tập làm văn

 

2

Lịch sử 9

9AB

9

Kiểm tra một tiết

 

 

 

 

10

Nước Mĩ

 

 

Lịch sử 8

8AB

19

Bài 12. Nhật Bản giữa TK XIX – đầu TK XX

 

 

 

 

20

Bài 13 . Chiến tranh thế giới thứ nhất (tiết 1)

 

 

Lịch Sử 7

7ABC

20

Chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần(I. Sự thành lập nhà Trần…..)

 

 

 

 

21

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

 

 

Lịch Sử 6

6ABCD

11

Bài10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

 

3

Địa lí 9

9AB

18

Kiểm tra giữa kì I

 

 

 

 

19

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

 

 

 

 

20

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (TT)

 

 

 

 

IV. Tình hình phát triển kinh tế

 

 

 

 

1.     Công nghiệp

 

 

 

 

2.     Nông nghiệp

 

 

Địa lí 8

8AB

10

Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội các nước châu Á

 

 

 

 

11

Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

 

 

Địa lí 7

ABC

18

Kiểm tra một tiết

 

 

 

 

19

Môi trường hoang mạc

 

 

 

 

20

Môi trường đới lạnh

 

 

 

 

19

Môi trường hoang mạc

 

 

 

 

20

Môi trường đới lạnh

 

 

Địa lí 6

ABCD

10

Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa (t1)

 

 

 

 

11

Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (Tiếp theo)

 

4

GDCD 9

AB

12

Chủ đề 2: Quan hệ với công việc

 

 

GDCD 8

AB

12

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

 

 

GDCD 7

 

10

Bài 8: Khoan dung

 

 

 

 

11

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa. (tiết 1)

 

 

GDCD 6

6ABCD

11

Bài 7: Yêu thiên  nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên 

 

 

 

 

12

Bài 8. Sống chan hòa với mọi người

 

5

Toán 9

AB

 

 

 

 

Đại Số

 

18

§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số

 

 

 

 

19

Luyện tập

 

 

 

 

20

§2. Hàm số bậc nhất

 

 

Hình Học

 

 

 

 

 

 

 

20

§2. Đường kính và dây của đường tròn

 

 

 

 

21

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

 

 

Toán 8

AB

 

 

 

 

Đại số

 

18

Ôn tập giữa kì 1

 

 

 

 

19

Ôn tập giữa kì 1

 

 

 

 

23

§1. Phân thức đại số

 

 

Hình học

 

18

Hình vuông

 

 

 

 

19

Luyện tập

 

 

 

 

20

Ôn tập giữa kì 1

 

 

 

 

21

Ôn tập giữa kì 1

 

 

 Đại số

7ABC

19

Trả bài kiểm tra giữa kì I

 

 

 

 

20

Số thực

 

 

 

 

21

Luyện tập

 

 

Hình học

 

19

Tổng ba góc của tam giác

 

 

 

 

20

Luyện tập

 

 

 

 

21

§2. Hai tam giác bằng nhau

 

 

Toán 6

 

 

 

 

 

Số học 6

6CD

28

§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

 

 

 

6ABCD

29

Luyện tập (của bài: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố)

 

 

 

 

30

Ước chung và bội chung

 

 

 

 

31

Luyện tập.

 

 

Hình học 6

6ABCD

10

Khi nào thì AM + MB = AB?

 

 

 

 

11

Luyện tập.

 

6

Vật lý 9

9AB

18

Bài 13: Điện năng –  Công của dòng điện

 

 

 

 

19

Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

 

 

 

 

20

Bài 15: Thực hành – Xác định công suất của các dụng cụ điện

 

 

 

 

21

Bài 16: Định luật Jun – Lenxơ

 

 

Vật lý 8

8AB

9

Kiểm tra giữa kì I

 

 

 

 

10

Bài 7: Áp suất

 

 

 

 

11

Bài 8: Áp suất chất lỏng

 

 

Vật lý 7

7ABC

9

Gương cầu lõm (còn 1 tiết lớp 7C chưa dạy)

 

 

 

 

10

Tổng kết chương I. Quang học.

 

 

 

 

12

Chủ đề 3: Âm thanh ( Nguồn âm)

 

 

Vật lý 6

6ABCD

10

Khối lượng riêng. Bài tập.

 

 

 

 

11

Trọng  lượng riêng. Bài tập.

 

7

Hóa học 8

8AB

18

Bài thực hành 3

 

 

 

 

19

Định luật bảo toàn khối lượng

 

 

 

 

20

Phương trình hóa học

 

 

Hóa học 9

AB

18

Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

 

 

 

 

19

Ôn tập giữa kỳ 1

 

 

 

 

20

Kiểm tra giữa kỳ 1

 

 

 

 

21

Tính chất vật lý của kim loại

 

 

 

 

22

Tính chất hóa học  của kim loại

 

8

Sinh học 9

AB

16

AND và bản chất của Gen

 

 

 

 

17

Mối quan hệ Gen và ARN

 

 

 

 

18

Protein

 

 

 

 

19

Mối quan hệ giữa Gen và tính trạng

 

 

Sinh học 8

8AB

17

Tim và mạch máu

 

 

 

 

18

Vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn

 

 

 

 

19

Thực hành sơ cứu cầm máu

 

 

 

 

20

Tổng kết chương I, II, III

 

 

Sinh học 7

ABC

15

Chủ đề: Giun đốt (tiết 1)

 

 

 

 

16

Chủ đề: Giun đốt (tiết 2)

 

 

 

 

17

Chủ đề: Giun đốt (tiết 3)

 

 

 

 

18

Ôn tập

 

 

Sinh học 6

ABCD

18

Thực hành Quan sát thân biến dạng

 

 

 

 

19

Ôn tập

 

 

 

 

20

Kiểm tra giữa kì

 

 

 

 

21

Cấu tạo trong của phiến lá

 

 

 

 

22

Đặc điểm bên ngoài của lá

 

9

Tin học 9

9AB

18

Ôn tập

 

 

 

 

21

Bài thực hành 4: Sau lưu dự phòng và quét virus

 

 

 

 

22

Bài thực hành 4: Sau lưu dự phòng và quét virus

 

 

 

 

23

Bài 6: Tin học và xã hội

Mục 1,2

 

Tin học 8

8AB

18

Ôn tập

 

 

 

 

21

Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Mục 1,2

 

 

 

22

Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Mục 3,4,5

 

Tin học 7

7A

17

Sử dụng các hàm để tính toán (tiết 1)

Mục 1,2

 

 

7ABC

18

Sử dụng các hàm để tính toán (tiết 2)

Mục 3

 

 

 

19

Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

 

 

 

 

20

Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

 

 

Tin học 6

6ABCD

18

Ôn tập

 

 

 

 

21

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Mục 1,2,3

 

 

 

22

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Mục 4,5

10

Công nghệ 9

9AB

11

Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (tiết 1)

 

 

 

 

12

Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (tiết 2)

 

 

Công nghệ 8

8AB

18

Bài 18: Vật liệu cơ khí

 

 

 

 

19

Bài 20: Dụng cụ cơ khí

 

11

Âm nhạc 8

8AB

8

học hát Tuổi hồng

 

 

Âm nhạc 7

7ABC

9

học hát Chúng em cần hòa bình

 

 

Âm nhạc 6

6ABCD

7

Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi.

 

12

Anh 7 năm

9ABC

18

Ôn tập

 

 

 

 

19

Kiểm tra giữa kì

 

 

 

 

20

Chữa bài kiểm tra

 

 

Anh 7 năm

8AB

27

Unit 5 getting started+listen and read

 

 

 

 

28

Unit 5 Speak

 

 

 

 

29

Unit 5 Listen

 

 

 

 

30

Unit 5 Read

 

 

Anh 7 năm

7B

26

Chữa bài kiểm tra

 

 

 

7ABC

27

Unit 5: Lesson 1 A1

 

 

 

 

28

Unit 5: Lesson 2 A2,3*

 

 

 

 

29

Unit 5: Lesson 3 A4,5,6*,7*

 

 

 

 

30

Unit5: B1

 

 

Anh10 năm

6D

26

kiểm tra giữa kỳ

 

 

 

6ABCD

27

chữa bài kiểm tra

 

 

 

 

28

Unit 4 Getting started

 

 

 

 

29

Unit 4 A closer look 1

 

 

 

 

30

Unit 4 A closer look 2

 

13

Mỹ thuật 9

9AB

9

Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh

Tiết 2

 

 

 

10

Kiểm tra 1 tiết: Vẽ tranh – Đề tài Lễ hội

Tiết 1

 

Mỹ thuật 8

8AB

9

Kiểm tra 1 tiết: Vẽ tranh – Ngày nhà giáo Việt Nam

Tiết 2

 

Mỹ thuật 7

7ABC

9

Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả

 Tiết 2

 

 

 

10

Kiểm tra 1 tiết: Vẽ trang trí – Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

 

 

 

 

11

Vẽ tranh - Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1)

 

 

Mỹ thuật 6

6ABCD

9

TTMT: Sơ lược Mỹ Thuật Thời Lý

 

 

 

 

10

TTMT: Một số công trình tiêu biểu của Mỹ Thuật Thời Lý

 

 

 

 

11

Vẽ trang trí: Màu sắc

 

14

Thể dục 6

6ABC

 15

ĐHĐN: Đi đều, đứng lại, đi đều vòng phải(trái), hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)

 

 

 

 

Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thợc hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 

 

 

 

16

Lý thuyết: Lợi ích, tác dụng của TDTT

 

 

 

6ABCD

17

ĐHĐN: Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)

 

 

 

Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

 

 

 

6D

18

ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều, đứng lại,
hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)

 

 

 

Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

6D

19

ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều, đứng lại,
hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)

 

 

 

Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

Thể dục 7

7ABC

 

 

 

 

 

 

18

Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi,
Chạy đạp sau, Xuất phát cao – Chạy nhanh 30m – 40m

 

 

 

 

Bóng chuyền: Thực hiện theo kế hoạch của GV

 

 

 

 

19

Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi,
Chạy đạp sau, Xuất phát cao – Chạy nhanh 30m – 40m

 

 

 

 

Bóng chuyền: Thực hiện theo kế hoạch của GV

 

 

 

 

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên

 

 

 

 

20

Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi,
Chạy đạp sau, Xuất phát cao – Chạy nhanh 30m – 40m

 

 

 

 

Bóng chuyền: Thực hiện theo kế hoạch của GV

 

 

Thể dục 8

8AB

18

Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi”Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn;
tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn

 

 

 

 

ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái,
quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-2-4; Học chạy đều – đứng lại

 

 

 

 

19

 Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi”Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn;
tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn

 

 

 

 

ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số. Đội hình 0-2-4

 

 

 

 

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên

 

 

 

 

20

Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, và phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn;
tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn

 

 

 

 

ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn ) Đội hình 0-3-6-9; Đội hình 0-2-4;

 

 

Thể dục 9

9AB

19

Kiểm tra Bài thể dục

 

 

 

 

20

Chay Ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn,

 

 

 

 

Hoàn thiện Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m)

 

 

 

 

 Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy (vào ván giậm) – bật cao;
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân ( do GV chon )

 

 

 

 

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 16
Tháng 01 : 144
Năm 2021 : 144