Friday, 03/12/2021 - 06:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lạc

CÔNG VĂN 663 PHÁT ĐỘNG THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 663 PHÁT ĐỘNG THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

 

Thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử.pdf

      UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 663/GDĐT                      Phú Lương, ngày 06 tháng 10 năm 2021

         V/v phát động cuộc thi Thiết kế

    bài giảng điện tử do Bộ GDĐT tổ chức

                                
                         

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.

 

 

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ GDĐT ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử; Thực hiện Công văn số 2212/SGDĐT-KTKĐCL ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc phát động cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ GDĐT tổ chức;

Phòng GDĐT Phú Lương phát động cuộc thi tới tất cả giáo viên trong toàn ngành với các nội dung sau:

1. Thể lệ cuộc thi: Thực hiện theo Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ GDĐT (gửi kèm Công văn này).

2. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS có trách nhiệm thông tin đầy đủ về cuộc thi, phát động và tạo điều kiện cho giáo viên của đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

- Các trường lựa chọn sản phẩm có chất lượng để nộp về Phòng GDĐT, đảm bảo các yêu cầu về sản phẩm dự thi (quy định tại Điều 4 của Thể lệ cuộc thi). Không hạn chế số lượng sản phẩm dự thi, quy định tối thiểu mỗi trường 02 sản phẩm.

- Thời gian quy định, cách thức nộp sản phẩm dự thi... thực hiện theo Điều 3, Điều 5 của Thể lệ cuộc thi.

- Các đơn vị báo cáo về Phòng GDĐT việc thực hiện, hưởng ứng tham gia cuộc thi với các nội dung: Công tác tổ chức triển khai tại đơn vị, kết quả, số lượng sản phẩm dự thi (Phòng GDĐT sẽ gửi biểu mẫu trực tuyến để điền thông tin sau).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (SĐT: 0367.215.389 - 0915.365.828) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VT.

 

                                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                                   Vũ Thị Hảo

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 10
Năm 2021 : 4.585