Thursday, 22/04/2021 - 10:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lạc

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017 (Lần 7. Thực hiện từ ngày 03/04/2017.)
Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

(Lần 7. Thực hiện từ ngày 03/04/2017.)

 

Thứ

Tiết

Lớp 9A

Lớp 9B

Lớp 8A

Lớp 8B

Lớp 8C

Lớp 7A

Lớp 7B

Lớp 6A

Lớp 6B

Hai

1

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

2

Văn - Thanh

Toán - Thập

Sinh- Nguyệt

Địa - Oanh

Văn - Ninh

TD - Quốc

Toán - Phương

TD - Tâm

Toán - Trà

3

Sinh- Nguyệt

Hóa - Hà

Văn - Ninh

MT - Tâm

TD - Quốc

Văn - Oanh

Anh - Thùy

Toán - Trà

Anh - Thành

4

Toán - Thập

Văn - Cảnh

Toán - Thành

Văn - Hạnh

Anh - Thùy

Toán - Phương

MT - Tâm

Văn - Phụng

Sinh- Hà

5

Anh - Thành

Sử - Cảnh

Anh - Thùy

Toán - Thành

MT - Tâm

GDCD - Duyên

Địa - Oanh

Nhạc - Duyên

CN - Hương

Ba

1

Lý - Trà

TD - Quốc

Văn - Ninh

Sinh- Nguyệt

Sinh - Hà

Địa - Oanh

Văn - Oanh

Sinh - Dung

Nhạc- Duyên

2

Toán - Thập

Địa - Oanh

Văn - Ninh

Toán - Thành

Anh - Thùy

Sử - Hạnh

Toán - Phương

Tin - Chinh

TD - Tâm

3

Hóa – Hà

Toán - Thập

TD - Quốc

Anh - Thùy

Toán - Thành

Toán - Phương

Sử - Hạnh

Toán - Trà

Tin - Chinh

4

MT - Tâm

CN - Thắm

Toán - Thành

Sử - Hương

TD - Quốc

Anh - Thùy

Tin - Chinh

Lý - Phương

Toán - Trà

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn - Thanh

TD - Quốc

Sinh- Nguyệt

GDC- Duyên

Lý – Ngọc

Địa - Oanh

CN - Thắm

Văn - Phụng

Anh - Thành

2

Toán - Thập

Lý - Trà

Lý – Ngọc

Sinh- Nguyệt

GDC - Duyên

CN - Thắm

Anh - Thùy

Văn - Phụng

Lý - Phương

3

Lý - Trà

Văn - Cảnh

Địa - Oanh

Anh - Thùy

Nhạc - Duyên

Toán - Phương

TD - Quốc

Anh - Thành

Văn - Phụng

4

TD - Quốc

Toán - Thập

GDC - Duyên

Nhạc - Duyên

Địa - Oanh

Tin - Chinh

Toán - Phương

Toán - Trà

GDC - Duyên

5

CN - Thắm

Sử - Cảnh

 

 

 

Anh - Thùy

Tin - Chinh

 

 

Năm

1

Sinh- Nguyệt

Hóa – Hà

TD - Quốc

CN - Thắm

Toán - Thành

Lý - Phương

Sinh - Dung

Tin - Chinh

Toán - Trà

2

Toán - Thập

Sinh- Nguyệt

Toán - Thành

TD - Quốc

CN - Thắm

Tin - Chinh

Lý - Phương

Toán - Trà

TD - Tâm

3

Hóa – Hà

Anh - Thành

Anh - Thùy

Lý - Thành

Địa - Oanh

MT - Tâm

Nhạc -Duyên

Văn - Phụng

Tin - Chinh

4

TC:

TC:

Địa - Oanh

Anh - Thùy

Văn - Ninh

Nhạc- Duyên

Văn - Oanh

GDC - Duyên

MT - Tâm

5

TC:

TC:

MT - Tâm

Địa - Oanh

Anh - Thùy

Sử - Hạnh

Văn - Oanh

CN - Ninh

CN - Hương

Sáu

1

Anh - Thành

Văn - Cảnh

Sử - Hương

Văn - Hạnh

Văn - Ninh

TD - Quốc

Văn - Oanh

Sinh – Dung

Văn - Phụng

2

Văn - Thanh

Văn - Cảnh

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Văn - Ninh

Văn - Oanh

TD - Quốc

MT - Tâm

Địa - Phụng

3

TD - Quốc

GDC - Duyên

CN - Thắm

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Toán - Phương

Sử - Hạnh

Anh - Thành

Sử - Hương

4

Sử - Cảnh

Anh - Thành

Toán - Thành

TD - Quốc

Hóa - Hồng

Sinh - Dung

Toán - Phương

TD - Tâm

Sinh- Hà

5

GDC - Duyên

MT - Tâm

 

 

 

 

 

 

 

Bẩy

1

Địa - Oanh

Văn - Cảnh

Văn - Ninh

Văn - Hạnh

Hóa - Hồng

Sinh - Dung

Anh - Thùy

Địa - Phụng

Anh - Thành

2

Sử - Cảnh

Toán - Thập

Anh - Thùy

Văn - Hạnh

Sử - Hương

Văn - Oanh

Sinh - Dung

CN- Ninh

Văn - Phụng

3

Văn - Thanh

Lý - Trà

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Sinh - Hà

Văn - Oanh

Địa - Oanh

Anh - Thành

Văn - Phụng

4

Văn - Thanh

Sinh- Nguyệt

Nhạc - Duyên

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Anh - Thùy

GDCD - Duyên

Sử - Hương

Toán - Trà

5

SH - Thanh

SH - Thập

SH - Nguyệt

SH - Tr Duyên

SH – Hương

SH – L Oanh

SH - P.Duyên

SH - Trà

SH - Hà

         

Ngày giáo viên không có giờ:  Thứ 3: Cảnh, Phụng, V Thành, Dung ,Tr Duyên, Thanh.

                Thứ 4: Hà, Hạnh, L Oanh, Ninh, P Thành, Hồng, Hương.

                Thứ 6: Trà, Thập, Nguyệt, Ng Oanh, Thùy, P Duyên.

                Thứ 7: Tâm, Phương, , Quốc, Chinh, Thắng, Thắm.

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 104
Tháng 04 : 378
Năm 2021 : 1.209