Friday, 03/12/2021 - 06:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lạc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 14/08/2017)

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Lần 1. Thực hiện từ ngày 14/08/2017)

 

Thứ

Tiết

Lớp 9A

Lớp 9B

Lớp 9C

Lớp 8A

Lớp 8B

Lớp 7A

Lớp 7B

Lớp 6A

Lớp 6B

Hai

1

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

2

Toán - Thành

Địa - Nguyên

Anh - Thành

Sử - Lan

Toán - Phương

TD - Tâm

Toán - Trà

GDCD – Hảo

Sinh – Hường

3

Lý – Thập

Toán - Thành

Sinh- Hà

Văn - Oanh

MT - Tâm

Sử - Phụng

Địa - Nguyên

Sinh – Hường

CN - Ninh

4

TD - Quốc

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Anh - Thùy

Nhạc - Duyên

Toán - Trà

Anh - Thành

Văn - Phụng

Toán - Thập

5

Văn - Hạnh

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Sinh- Hà

Tin - Chinh

GDCD - Duyên

CN - Ninh

Toán - Thập

Anh - Thùy

Ba

1

CN - Ninh

TD - Quốc

Địa - Oanh

Văn - Oanh

Hóa - Hồng

Văn – Hường

Tin - Chinh

Lý - Phương

Nhạc- Duyên

2

Nhạc - Duyên

CN - Ninh

TD - Quốc

CN – Hồng

Toán - Phương

Địa - Nguyên

Toán - Trà

Toán - Thập

MT - Tâm

3

Địa - Nguyên

Lý – Thập

CN - Ninh

TD - Quốc

Văn - Hảo

Toán - Trà

Văn – Hường

MT - Tâm

Anh - Thùy

4

Hóa – Hồng

Địa - Nguyên

Nhạc- Duyên

Toán - Phương

Sử - Lan

TD - Tâm

Văn – Hường

TD - Oanh

Toán - Thập

5
Tin - Chinh

Anh - Thùy

1

Sinh - Dung

TD - Quốc

Văn - Cảnh

Lý - Ngọc

GDCD- Duyên

Sinh- Hà

Toán - Trà

Văn - Phụng

TD - Oanh

2

Văn - Hạnh

Anh - Thành

Văn - Cảnh

Hóa – Hồng

TD - Quốc

Lý - Phương

MT - Tâm

Văn - Phụng

Toán - Thập

3

Sử - Lan

Toán - Thành

Hóa – Hồng

Toán - Phương

Anh - Thùy

Văn – Hường

Anh - Thành

Toán - Thập

Tin - Chinh

4

Anh - Thành

Văn - Hạnh

Toán - Thành

CN – Hồng

Toán - Phương

Tin - Chinh

TD - Tâm

Anh - Thùy

Văn - Phụng

5

Toán - Thành

Sử - Lan

Lý – Thập

Tin - Chinh

Lý - Ngọc

Anh - Thành

Văn – HườngNăm

1

Sinh - Dung

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Toán - Phương

TD - Quốc

Toán - Trà

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Toán - Thập

2

Toán - Thành

Sinh - Dung

Hóa – Hồng

TD - Quốc

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Toán - Trà

Toán - Thập

Lý - Phương

3

Văn - Hạnh

GDCD - Duyên

TD - Quốc

Anh - Thùy

CN – Hồng

Anh - Thành

Địa - Nguyên

Văn - Phụng

Sinh – Hường

4

TC:

TC:

TC:

Sử - Lan

Anh - Thùy

MT - Tâm

Sử - Phụng

Sinh – Hường

TD - Oanh

5

TC:

TC:

TC:

GDCD - Duyên

Địa - Nguyên

Nhạc- Duyên

Văn – Hường

Anh - Thùy

CN - Ninh

Sáu

1

Anh - Thành

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Văn - Oanh

Văn - Hảo

Địa - Nguyên

CN - Ninh

Tin - Chinh

Văn - Phụng

2

Hóa - Hồng

Văn - Hạnh

Anh - Thành

Sinh- Hà

Toán - Phương

CN - Ninh

Sử - Phụng

Nhạc - Duyên

Sử - Hảo

3

Lý – Thập

Toán - Thành

GDCD - Duyên

Hóa - Hồng

Tin - Chinh

Sử - Phụng

Nhạc -Duyên

CN - Ninh

Địa - Nguyên

4

TD - Quốc

Lý – Thập

Sinh- Hà

Địa - Nguyên

Hóa - Hồng

Anh - Thành

Lý - Phương

Sử - Hảo

Tin - Chinh

5

GDCD - Duyên

Nhạc -Duyên

Lý – Thập

Toán - Phương

CN – Hồng

Sinh- Hà

Tin - ChinhBẩy

1

Văn - Hạnh

Sinh - Dung

Địa - Oanh

Anh - Thùy

Văn - Hảo

CN - Ninh

Anh - Thành

Địa - Nguyên

Văn - Phụng

2

Văn - Hạnh

Toán - Thành

Sử - Lan

Nhạc - Duyên

Văn - Hảo

Văn – Hường

TD - Tâm

Anh - Thùy

Văn - Phụng

3

Địa - Nguyên

Anh - Thành

Toán - Thành

MT - Tâm

Sử - Lan

Văn – Hường

Sinh- Hà

CN- Ninh

Anh - Thùy

4

Toán - Thành

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Văn - Oanh

Sinh- Hà

Toán - Trà

GDCD - Duyên

TD - Oanh

GDCD – Hảo

5

SH - Lan

SH -Tr Duyên

SH – Cảnh

SH – L Oanh

SH - P.Duyên

SH - Trà

SH - Hà

SH - Tâm

SH –Ng Oanh

         

Ngày giáo viên không có giờ:  Thứ 3: Cảnh, Tr Duyên, Hà, Thành, Hạnh, Phụng, P Thành

                                                     Thứ 4: L Oanh, P Duyên, Hảo, Nguyên, Ninh

                                                     Thứ 6: Lan, Hường, Trà, Tâm, Oanh, Thùy, Ngọc, Dung

                                                     Thứ 7: Thập, Chinh, Phương, Hồng, Quốc,  Thắng


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 10
Năm 2021 : 4.585