Thursday, 22/04/2021 - 10:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lạc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 (Lần 3.Thực hiện từ ngày 06/11//2017)

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Lần 3.Thực hiện từ ngày 06/11//2017.)

Thứ

Tiết

Lớp 9A

Lớp 9B

Lớp 9C

Lớp 8A

Lớp 8B

Lớp 7A

Lớp 7B

Lớp 6A

Lớp 6B

Hai

1

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

2

Toán - Thành

Địa - Nguyên

Anh - Thành

Sử - Lan

Toán - Phương

TD - Tâm

Toán - Trà

Anh - Thùy

CN - Ninh

3

Lý – Thập

Toán - Thành

Sinh - Dung

Toán - Phương

Văn – Hảo

Sử - Hường

Địa - Nguyên

Sinh – Hà

Sinh – Hồng

4

TD - Quốc

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Anh - Thùy

Nhạc - Duyên

Toán - Trà

Sử - Hường

Văn - Phụng

Toán - Thập

5

Văn - Hạnh

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Văn - Oanh

Tin - Chinh

GDCD - Duyên

CN – Thắm

Toán - Thập

Anh - Thùy

Ba

1

Hóa – Hồng

TD - Quốc

Địa - Nguyên

Văn - Oanh

Sử - Lan

Văn – Hường

Toán - Trà

Toán - Thập

Nhạc- Duyên

2

Nhạc - Duyên

CN – Thắm

TD - Quốc

Hóa - Hồng

Anh - Thùy

Địa - Nguyên

Tin - Chinh

Lý - Phương

MT - Tâm

3

Địa - Nguyên

Lý – Thập

CN – Thắm

Tin - Chinh

Toán - Phương

Toán - Trà

Văn – Hường

MT - Tâm

Anh - Thùy

4

CN – Thắm

Địa - Nguyên

Nhạc- Duyên

Toán - Phương

Hóa - Hồng

TD - Tâm

Văn – Hường

Sử - Hảo

Toán - Thập

5

 

 

 

Tin - Chinh

MT - Tâm

 

 

 

 

1

Sinh - Dung

TD - Quốc

Văn - Cảnh

Lý - Ngọc

Văn – Hảo

CN – Thắm

Toán - Trà

Văn - Phụng

GDCD – Ninh

2

Văn - Hạnh

Anh - Thành

Văn - Cảnh

Toán - Phương

CN – Thắm

Địa - Nguyên

MT - Tâm

Văn - Phụng

Anh - Thùy

3

Toán - Thành

GDC - Duyên

Hóa – Hồng

Địa - Nguyên

Anh - Thùy

Sinh- Hà

Anh - Thành

Toán - Thập

Sử - Hảo

4

Anh - Thành

Văn - Hạnh

Sinh - Dung

CN – Thắm

Toán - Phương

Văn – Hường

TD - Tâm

Anh - Thùy

Toán - Thập

5

Sử - Lan

Toán - Thành

Lý – Thập

MT - Tâm

Lý - Ngọc

Anh - Thành

Văn – Hường

 

 

Năm

1

Sinh - Dung

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Toán - Phương

TD - Quốc

Toán - Trà

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Toán - Thập

2

Toán - Thành

Sinh - Dung

Hóa – Hồng

TD - Quốc

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Toán - Trà

Toán - Thập

Lý - Phương

3

Văn - Hạnh

Sử - Lan

TD - Quốc

Anh - Thùy

Tin - Chinh

Anh - Thành

Sử - Hường

Sinh – Hà

Sinh – Hồng

4

TC:

TC:

TC:

Sử - Lan

Anh - Thùy

Sử - Hường

Địa - Nguyên

CN - Ninh

Địa – Phụng

5

TC:

TC:

TC:

GDCD - Duyên

Địa - Nguyên

MT - Tâm

Văn – Hường

Nhạc -Duyên

Văn - Phụng

Sáu

1

TD - Quốc

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Văn - Oanh

Toán - Phương

Sinh- Hà

Anh - Thành

Tin - Chinh

Văn - Phụng

2

GDCD - Duyên

Văn - Hạnh

Anh - Thành

Sinh- Hà

TD - Quốc

Nhạc- Duyên

Lý - Phương

GDCD – Ninh

Tin - Chinh

3

Lý – Thập

Toán - Thành

GDC - Duyên

TD - Quốc

Hóa – Hồng

Anh - Thành

Nhạc -Duyên

CN - Ninh

Tin - Chinh

4

Anh - Thành

Lý – Thập

Toán - Thành

Hóa – Hồng

CN – Thắm

Lý - Phương

Sinh- Hà

Văn - Phụng

CN - Ninh

5

Hóa – Hồng

Nhạc -Duyên

Lý – Thập

CN – Thắm

GDC - Duyên

 

 

 

 

Bẩy

1

Văn - Hạnh

Sinh - Dung

Toán - Thành

Anh - Thùy

Sinh- Hà

Văn – Hường

Anh - Thành

TD - Oanh

Văn - Phụng

2

Văn - Hạnh

Toán - Thành

Địa - Nguyên

Sinh- Hà

Sử - Lan

Văn – Hường

Tin - Chinh

TD - Oanh

Văn - Phụng

3

Địa - Nguyên

Anh - Thành

Sử - Lan

Nhạc - Duyên

Văn - Hảo

Tin - Chinh

TD - Tâm

Anh - Thùy

TD - Oanh

4

Toán - Thành

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Văn - Oanh

Văn - Hảo

Toán - Trà

GDCD - Duyên

Địa – Phụng

TD - Oanh

5

SH - Lan

SH -Tr Duyên

SH – Cảnh

SH – L Oanh

SH - P.Duyên

SH - Trà

SH - Hà

SH - Tâm

SH – Hảo

                                                   

Ngày giáo viên không có giờ:  

                Thứ 2: Oanh

                Thứ 3: Cảnh, Tr Duyên, Hà, Thành, Hạnh, Phụng, P Thành

                Thứ 4: L Oanh, P Duyên, , Chinh

                Thứ 6: Lan, Hường, Trà, Tâm, Thùy, Ngọc, Dung, Hảo, Nguyên,

                Thứ 7: Thập, Phương, Hồng, Quốc,  Thắng, Thắm, Ninh

Tác giả: Admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 104
Tháng 04 : 378
Năm 2021 : 1.209