Thursday, 22/04/2021 - 09:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lạc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 (Lần 4.Thực hiện từ ngày 02/01//2018.)

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Lần 4.Thực hiện từ ngày 02/01//2018.)

Thứ

Tiết

Lớp 9A

Lớp 9B

Lớp 9C

Lớp 8A

Lớp 8B

Lớp 7A

Lớp 7B

Lớp 6A

Lớp 6B

Hai

1

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

2

Toán - Thành

Địa - Nguyên

Anh - Thành

Sử - Lan

Toán - Phương

TD - Duyên

Toán - Trà

Anh - Thùy

CN - Ninh

3

Lý – Thập

Toán - Thành

MT - Tâm

Toán - Phương

Văn – Hảo

Văn – Thanh

Địa - Nguyên

Sinh – Hà

Sinh – Hồng

4

TD - Quốc

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Anh - Thùy

Nhạc - Duyên

Toán - Trà

Anh - Thành

Văn – Hường

Toán - Thập

5

Văn - Hạnh

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Văn - Oanh

Tin - Chinh

GDCD - Duyên

Sử - Hường

Toán - Thập

Anh - Thùy

Ba

1

Hóa – Hồng

MT - Tâm

Sử - Lan

Văn - Oanh

Địa - Nguyên

Sinh- Hà

Toán - Trà

Sử - Hảo

Nhạc- Duyên

2

Sử - Lan

TD - Quốc

Hóa – Hồng

Địa - Nguyên

Toán - Phương

Sử - Hường

TD - Tâm

Sinh – Hà

Toán - Thập

3

MT - Tâm

Lý – Thập

TD - Quốc

Tin - Chinh

Anh - Thùy

TD - Duyên

Sinh- Hà

Lý - Phương

Anh - Thùy

4

CN – Thắm

Sử - Lan

Sinh - Dung

Toán - Phương

MT - Tâm

Địa - Nguyên

Tin - Chinh

Toán - Thập

Văn – Hường

5

1

Sinh - Dung

TD - Quốc

Văn - Cảnh

Lý - Ngọc

Anh - Thùy

CN – Thắm

Văn – Thanh

Toán - Thập

GDCD – Ninh

2

Văn - Hạnh

Anh - Thành

Văn - Cảnh

Toán - Phương

Hóa - Hồng

Văn – Thanh

CN – Thắm

Anh - Thùy

Toán - Thập

3

Toán - Thành

GDC - Duyên

CN – Thắm

TD - Quốc

Toán - Phương

Toán - Trà

MT - Tâm

Văn – Hường

Sử - Hảo

4

Anh - Thành

Văn - Hạnh

Lý – Thập

Hóa – Hồng

Văn – Hảo

Địa - Nguyên

Toán - Trà

Văn – Hường

Anh - Thùy

5

Sử - Lan

Toán - Thành

Sinh - Dung

MT - Tâm

Lý - Ngọc

Anh - Thành

Địa - Nguyên

Năm

1

Sinh - Dung

Hóa - Hồng

Toán - Thành

Toán - Phương

TD - Quốc

Toán - Trà

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Toán - Thập

2

Toán - Thành

Sinh - Dung

Hóa – Hồng

CN – Thắm

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Toán - Trà

Toán - Thập

Lý - Phương

3

Văn - Hạnh

Sử - Lan

TD - Quốc

Anh - Thùy

Tin - Chinh

Anh - Thành

Sử - Hường

MT - Tâm

Địa – Thắm

4

TC:

TC:

TC:

Địa - Nguyên

Anh - Thùy

Sử - Hường

Nhạc -Duyên

Địa – Thắm

MT - Tâm

5

TC:

TC:

TC:

GDC - Duyên

Địa - Nguyên

MT - Tâm

Văn – Thanh

CN - Ninh

Văn – Hường

Sáu

1

TD - Quốc

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Văn - Oanh

GDC - Duyên

Toán - Trà

Anh - Thành

Tin - Chinh

CN - Ninh

2

GDC - Duyên

Văn - Hạnh

Anh - Thành

Hóa – Hồng

TD - Quốc

CN – Thắm

Lý - Phương

GDCD – Ninh

Tin - Chinh

3

Lý – Thập

Toán - Thành

GDC - Duyên

TD - Quốc

Hóa – Hồng

Sinh- Hà

Văn – Thanh

Nhạc -Duyên

Tin - Chinh

4

Anh - Thành

Lý – Thập

Toán - Thành

Sinh- Hà

CN – Thắm

Lý - Phương

Văn – Thanh

CN - Ninh

Sinh – Hồng

5

Hóa – Hồng

CN – Thắm

Lý – Thập

Tin - Chinh

Toán - Phương

Anh - Thành

CN – Thắm

Bẩy

1

Văn - Hạnh

Sinh - Dung

Toán - Thành

Anh - Thùy

Sinh- Hà

Tin - Chinh

Anh - Thành

TD - Oanh

Văn – Hường

2

Văn - Hạnh

Toán - Thành

Địa - Nguyên

Sinh- Hà

Sử - Lan

Nhạc -Duyên

Tin - Chinh

TD - Oanh

Văn – Hường

3

Địa - Nguyên

Anh - Thành

Sử - Lan

Nhạc - Duyên

Văn - Hảo

Văn – Thanh

TD - Tâm

Anh - Thùy

TD - Oanh

4

Toán - Thành

Văn - Hạnh

Văn - Cảnh

Văn - Oanh

Văn - Hảo

Văn – Thanh

GDCD - Duyên

Văn – Hường

TD - Oanh

5

SH - Lan

SH -Tr Duyên

SH – Cảnh

SH – L Oanh

SH - P.Duyên

SH - Thanh

SH - Hà

SH - Tâm

SH – Hảo

                                                   Thứ 2: Oanh

Ngày giáo viên không có giờ:  Thứ 3: Cảnh, Tr Duyên, Thành, Hạnh, P Thành,Thanh

                                                   Thứ 4: L Oanh, P Duyên, , Chinh, Hà

                                                   Thứ 6: Lan, Hường, , Tâm, Thùy, Ngọc, Dung, Hảo, Nguyên,

                                                   Thứ 7: Thập, Phương, Hồng, Quốc,  Thắng, Thắm, Ninh,Trà


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 104
Tháng 04 : 378
Năm 2021 : 1.209